Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

peáž, peážna doprava – význam cudzieho slova

vedúca čiastočne cez cudzie štátne územie; mýto, poplatok