Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pedobiológia - význam cudzieho slova

biológia dieťaťa; náuka o pôdnych organizmoch; pôdna biológia