Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pedogenéza - význam cudzieho slova

vznik a vývoj pôd z hornín; partenogenetické rozmnožovanie larválnych štádií