Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pedológia - význam cudzieho slova

pôdoznalectvo, náuka o pôde; náuka o dieťati zo všetkých odborných hľadísk