Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pedopsychológ – význam cudzieho slova

odborník v pedopsychológii, detský psychológ