Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pejorácia – význam cudzieho slova

zhoršovanie