Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pejoratívny – význam cudzieho slova

zhoršujúci, hanlivý (výraz, veta a pod.)