Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pejoratívum - význam cudzieho slova

hanlivé slovo vyjadrujúce záporný pomer, nepriateľstvo, slovo s hanlivým alebo zhoršujúcim významom