Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pektináza - význam cudzieho slova

enzým rozkladajúci pektíny