Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

peptidáza - význam cudzieho slova

enzým vyvolávajúci štiepenie bielkovín