Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

peptidáza – význam cudzieho slova

enzým vyvolávajúci štiepenie bielkovín