Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

percentuálny – význam cudzieho slova

stotinový, vyjadrený v stotinách, v percentách