Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perseverácia - význam cudzieho slova

utkvelosť, lipnutie na niečom alebo na niekom; nutkavé zotrvávanie a znovuvybavovanie dojmov, opakovanie slov