Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

personalizovaný – význam cudzieho slova

zosobnený, zľudštený; s ľudskými rysmi a vlastnosťami