Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

personifikácia - význam cudzieho slova

zosobnenie, zľudštenie; prisudzovanie ľudských vlastností neživým veciam alebo abstraktným pojmom