Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perspektíva - význam cudzieho slova

spôsob zobrazovania priestorových útvarov, pri ktorom sa zbiehajú rovnobežky a vzdialené predmety pôsobia menšie; vyhliadky do budúcnosti; hľadisko, stanovisko; výhľad