Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pertubácia - význam cudzieho slova

prefúknutie vaječníkov