Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perturbácia - význam cudzieho slova

porucha, rušivý vplyv; odchýlka od eliptickej alebo parabolickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét