Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perzekúcia - význam cudzieho slova

prenasledovanie, stíhanie, napr. pre politickú, národnú alebo inú príslušnosť