Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

perzistencia – význam cudzieho slova

stálosť, vytrvalosť, tvrdošijnosť