Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

petícia – význam cudzieho slova

písomná prosba alebo žiadosť podpísaná väčším počtom osôb a adresovaná verejným činiteľom alebo orgánom