Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

polyémia – význam cudzieho slova

nadmerné zvýšenie množstva krvi v organizme