Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

polyfónia – význam cudzieho slova

viachlas, viachlasnosť; spôsob hudobnej skladby zloženej z niekoľkých samostatných hlasov