Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

porfyrický – význam cudzieho slova

nerovnako zrnitý