Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

porfyrický - význam cudzieho slova

nerovnako zrnitý