Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

posesívny – význam cudzieho slova

privlastňovací (napr. zámeno); vyjadrujúci príslušnosť