Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

posesívny - význam cudzieho slova

privlastňovací (napr. zámeno); vyjadrujúci príslušnosť