Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postgraduál – význam cudzieho slova

ďalšie odborné štúdium po dokončení vysokej školy