Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postgraduál - význam cudzieho slova

ďalšie odborné štúdium po dokončení vysokej školy