Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postgraduálne štúdium - význam cudzieho slova

odborné štúdium na vysokej škole po jej absolvovaní s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalifikáciu