Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postkomunistický – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa k obdobiu po páde komunistického režimu