Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postnatálny – význam cudzieho slova

nasledujúci po narodení