Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postpenitenciárny – význam cudzieho slova

nasledujúci po výkone trestu odňatia slobody