Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postpenitenciárny - význam cudzieho slova

nasledujúci po výkone trestu odňatia slobody