Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postpozícia – význam cudzieho slova

kladenie nejakého slova, častice alebo tvaru za príslušné slovo