Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

postpozitívny - význam cudzieho slova

umiestený za príslušné slovo, napr. člen