Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

príma – význam cudzieho slova

príma

prvotriedny, výborný, skvelý, veľmi kvalitný alebo chutný

prima

prvý, základný tón stupnice; prvá trieda gymnázia