Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prazeodým - význam cudzieho slova

prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Pr