Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prazeodým – význam cudzieho slova

prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Pr