Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

predispozícia – význam cudzieho slova

vrodená alebo získaná náklonnosť, sklon, náchylnosť