Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

premortálny – význam cudzieho slova

predsmrtný, týkajúci sa obdobia pred smrťou