Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prepošt – význam cudzieho slova

predstavený kapituly, v katolíckej cirkvi vyšší hodnostár pri kapitulárnom kostole; titul farára historicky významného kostola