Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prestíž – význam cudzieho slova

úcta, vážnosť, význam, vplyv, dôstojnosť, vonkajšia povesť