Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prez��dium – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!