Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyroklastická hornina – význam cudzieho slova

hornina vytvorená nahromadením a spevnením materiálu vyvrhnutého sopkami