Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyrolyzát - význam cudzieho slova

produkt tepelného rozkladu látok