Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyrometamorfóza - význam cudzieho slova

premena látkovej štruktúry pôsobením vysokej teploty