Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádio – význam cudzieho slova

slangový výraz pre rozhlasový prijímač aj zariadenie