Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioaktivácia - význam cudzieho slova

vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením