Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioaktivita - význam cudzieho slova

schopnosť niektorých atómových jadier vysielať rádioaktívne žiarenie, emitovať častice; prítomnosť rádioaktívnych látok