Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioaktivita – význam cudzieho slova

schopnosť niektorých atómových jadier vysielať rádioaktívne žiarenie, emitovať častice; prítomnosť rádioaktívnych látok