Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioastronómia - význam cudzieho slova

výskum vesmíru pomocou rádiového žiarenia, súčasť astronómie