Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiobiológia – význam cudzieho slova

výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na živé organizmy