Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiobiológia - význam cudzieho slova

výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na živé organizmy