Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiochémia - význam cudzieho slova

náuka o rádioaktívnych nuklidoch, žiarení a jeho účinkoch na hmotu