Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádiodiagnostika - význam cudzieho slova

röntgenológia