Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rádioekológia – význam cudzieho slova

výskum vplyvov ionizujúceho žiarenia na životné prostredie